ابر حافظه های لاچیه٬ ۹۶ ترابایت!

  برای اکثر مردم دو یا سه ترابایت چیزی فراتر از نیازشان به فضای ذخیره سازی در طول عمرشان است. این فضا شامل عکسها٬ ویدیو ها و موزیک هایشان می شود. حرفه های صنعت ویدیو اما٬ رویه ی دیگری دارند٬ مخصوصا…

ادامه مطلب