سوپرمون یا ابرماه٬ نزدیکتر از همیشه

  وقتی ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصله ی خود از زمین می‌رسد و درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود، ماه‌افروختگی یا ابرماه و یا سوپرمون روی می‌دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید.…

ادامه مطلب