The Passengers

  فیلم سینمایی مسافران را میتوان چکیده تکنولوژی ساخت فیلمهای مربوط به فضانوردی دانست. فیلمی پر از جلوه های ویژه که بیننده را غرق در خود میکند. نکته جالب اینکه این فیلم نیز از غافله این ژانر عقب نمانده و…

ادامه مطلب