عکاسی پرتره و فشن نیازمند تخصصی ویژه، دانش عکاسی و روانشناسی می باشد. نکته ی مهم در گنجاندن چهره ی یک کاراکتر را در قاب تصویر به صورت حرفه ای‌، نزدیکی تصویر به شخصیت مشتری می باشد که استودیو انار با تکیه بر دانش خود در این زمینه و داشتن برترین لنز های عکاسی مورد نیاز، توانایی ثبت بهترین عکس ها به صورت پرتره و فشن را داراست.