آن سوی پخش Euro 2016

در دنیای کنونی تکنولوژی، و به صورت مشخص تر در صنعت تولید تصویر، یکی از هیجانات تولید کننده های تجهیزات ویدیویی، عرضه و آزمایش مطرح ترین دست آورد های تکنولوژی خود در رویدادهای مهم پیش رویشان است. خواه این رویداد…

ادامه مطلب

فیلم هندی

“فیلم هندی” برای دوستاران سینما یادآور فیلم های عاشقانه ایست که سرگرمی جدی بعضی از خانواده های ایرانی بود. عاشقانه هایی که گه گاه مخاطبانش همزاد پنداری عمیقی با قهرمان هایش میکردند. کم کم و در گذر زمان پای “فیلم هندی”…

ادامه مطلب